Přihlásit se
  • 09
    bře
    Nová ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro východní část území ČR, území ORP bylo snímkováno 20.05.2022 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK 
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava Telefon: +420 565 592 215, +420 565 592 216, +420 565 592 218 E-mail: gis@jihlava-city.cz